Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy ulicazdrowie.pl jest witryną, na której prowadzona jest sprzedaż detaliczna produktów ekologicznych i naturalnych.

1 WARUNKI OGÓLNE

Sprzedaż detaliczna towarów za pomocą strony internetowej www.ulicazdrowie.pl

2. Klient podczas wypełniania formularza zamówienia, rejestracji  i utworzenie konta jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptacji.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  Firma zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

II Pojęcia

 

1. Cennik dostaw- określa koszt wybranej dostawy, jaki poniesie klient, umieszczony na stronie www.ulicazdrowie.pl

2. Czas realizacji zamówienia- jest to okres w jakim sprzedawca skompletuje i przekaże zamówienie przewoźnikowi.

3. Dni robocze- oznaczają dni od poniedziałku do piątku; za wyjątkiem ustawowo wolnych dni od pracy.

4. Dostawa- usługa przewozowa, mająca na celu dostarczenie zamówionego  towaru od Sprzedawcy dla Kupującego.

5. Hasło- oznacza ciąg liter, cyfr bądź innych znaków podczas rejestracji w sklepie, mający na celu zabezpieczenie dostępu do konta klienta.

6. Karta produktu- oznacza podstronę sklepu, gdzie umieszczone są informacje na temat danego produktu.

7. Klient- oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, na rzecz których zgodnie z prawem i niniejszym regulaminem, może być  zawarta umowa sprzedaży bądź świadczenie usług zgodnych z niniejszym regulaminem i prawem poprzez drogę elektroniczną.

8. Kodeks cywilny- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

9. Konsument- osoba w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego.

10. Konto klienta- indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta na stronie sprzedawcy, po zarejestrowaniu i akceptacji niniejszego regulaminu; służące do realizacji zamówień, ich historii, preferencji, danych dotyczących wpłat, adresu wysyłki.

11. Koszyk- lista produktów, zawierająca cenę jednostkową, ilość i sumę, które zostały wybrane przez klienta.

12. Login- indywidualny ciąg liter, cyfr bądź innych znaków wymagany podczas rejestracji wraz z utworzeniem hasła i jest on adresem elektronicznym klienta.

13. Płatność- oznacza wybór metody zapłaty za zamówienie.

14. Rejestracja- jest to czynność pozwalająca na korzystanie ze wszystkich funkcjonalności sklepu, określona w niniejszym regulaminie

15. Sprzedawca-  www.ulicazdrowie.pl

16. Strona internetowa sklepu- domena prowadzona przez Sprzedawcę, dzięki której Klient może złożyć zamówienie.

17. System- oznacza zespół współdziałających ze sobą oprogramowani i urządzeń informatycznych, mających na celu prawidłowe przetwarzanie, przechowywanie, przesyłanie i odbieranie danych za pomocą Internetu.

18. Umowa sprzedaży- umowa zawarta na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, na zasadach ujętych w Regulaminie.

19. Zamówienie- oznacza zadeklarowanie woli Kupującego określające : rodzaj, ilość produktów, metodę dostawy, rodzaj płatności, adres wysyłki, Jego dane, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym.

 

III Warunki złożenia zamówienia

1. Zamówienia mogą składać osoby, które ukończyły 18 rok życia.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Zamówienia można dokonywać oprócz zarejestrowania konta, także jednorazowo w sklepie internetowym, po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia i zapoznaniu się z regulaminem.

5. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, ( z wyjątkiem przerw technicznych, o których klient będzie informowany).

6. Średni czas na realizację zamówienia, po otrzymaniu wpłaty na konto bądź płatności przy odbiorze  wynosi: 1-7 dni robocze.

7. Klient jest automatycznie informowany o stanie jego zamówienia.

8. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do składania ofert do zawarcia umowy sprzedaży.

9. Klient kompletując zamówienie poprzez sklep internetowy funkcję „KOSZYK”, wybierając sposób płatności i rodzaj dostawy, składa zamówienie po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”.

10. Klient jest zawsze informowany przed wysyłką zamówienia o łącznej sumie kosztów za wybrany towar i dostawę.

11. Złożenie  zamówienia jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży będących przedmiotem zamówienia.

12. Sprzedawca po złożeniu zamówienia wysyła e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.

 

 

IV Płatności

 

1. Ceny w sklepie podane są w złotych polskich, są cenami brutto i nie zawierają informacji

o kosztach dostawy.

2. Klient podczas składania zamówienia wybiera formę płatności:

a) wpłatę na konto ( w ciągu 7 dni)

– Dokonując wpłatę na konto, należy wykonać przelew na konto:

ING Bank Śląski 16 1050 1823 1000 0092 5704 8422

Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

W tytule proszę podać Numer zamówienia.

b) gotówką za pobraniem

UWAGA! Zamówienia, których wartość jest niższa niż koszty wysyłki realizujemy tylko przy płatności z góry (przelewem bankowym).

3. Płatność dokonywana przy odbiorze dla Dostawcy.

4. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatnością w czasie 72 godzin od złożenia zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta o dodatkowym terminie, poprzez pocztę elektroniczną, a także jeżeli po upływie tego terminu, kwota nie zostanie uregulowana, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży.

 

V Dostawa

 

1. Towar jest sprzedawany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas na realizację zamówienia jest wskazany przez sprzedawcę na stronie internetowej

w regulaminie (patrz: III pkt.6)

3.  Sprzedawca zobowiązany do dostarczenia towaru będącego przedmiotem sprzedaży wolnego

od wad.

4. Przesyłka jest dostarczana do Klienta na adres wskazany w formularzu.

5. Koszt przesyłki zależy od wyboru dostawcy oraz sposobu płatności i podany jest przy wykonywaniu zamówienia.

 

POWYŻEJ 300ZŁ przesyłka GRATIS

 

6. W przypadku nieobecności Klienta, pracownik Dostawcy, w zależności od rodzaju dostawy,

pozostawi awizo bądź będzie się kontaktować drogą telefoniczną w celu ustalenia czasu,

w którym Klient będzie obecny.

8. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu przez Dostawce,

Sprzedawca kontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną bądź telefoniczną w celu ustalenia

ponownego terminu i koszty dostawy.

 

 

VI Rękojmia

 

1. Sprzedawca zapewnia iż towar jest pozbawiony wad fizycznych i prawnych zgodnie

z art.558§1 Kodeksu Cywilnego (rękojmia).

2. Sprzedawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Klienta za zaistniałe wady zgodnie z art.556

Kodesku Cywilnego (rękojmia).

3. Jeżeli towar będzie posiadał wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru

bądź wymiany.

4. Wadliwy towar należy przesłać na adres sprzedawcy, którego koszt pokrywa sprzedawca.

 

 

VII Reklamacje

 

1. Klient ma prawo w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru złożyć reklamację.

2. Wszelkie reklamacje Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

3. Sprzedawca od otrzymania pisemnego zgłoszenia ma 14 dni do ustosunkowania się do

reklamacji Towaru zgłoszonego przez Klienta.

4. Klient może również złożyć reklamacje względem nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną na adres ulicazdrowie@gmail.com na którą Sprzedawca nie później niż w ciągu 14 dni odpowiada.

 

 

VIII Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

1. Klient ma prawo do odstąpienia umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od czasu przyjęcia towaru

bez podawania przyczyny.

2. Klient odstępując od Umowy sprzedaży musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.

3. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie Sklepu pod niniejszym Regulaminem.

4. Po otrzymaniu formularza Sprzedawca niezwłocznie informuje klienta o jego nadejściu.

5. Umowa sprzedaży po odstąpieniu uznana jest za nieważną.

6. Sprzedawca winien zwrócić wszystkie płatności, które dokonał Klient, w tym koszt towaru

i przesyłki (cenę najtańszego rodzaju przesyłki oferowanej w sklepie).

7. Klient ponosi wyłącznie koszty zwrotu towaru.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności jeżeli towar nie dotrze z powrotem lub

nie otrzyma od Klienta potwierdzenia przesłania zwrotnego.

9. Klient korzystając z odstąpienia Umowy Sprzedaży winien w ciągu 14 dni od dnia ustąpienia

Umowy odesłać towar na adres Sprzedawcy.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności tą samą formą jaką wybrał Klient, chyba, że Klient

zaznaczył inny sposób zwrotu.

 

 

IX Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy przekazują je dobrowolnie podczas

rejestracji, jednorazowego zamówienia lub w ramach innych okoliczności określonych

w regulaminie jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe podane przez Klientów, Sprzedawca przetwarza wyłącznie w celu realizacji

zamówień, świadczenia usług drogą elektroniczną i innych celów określonych w regulaminie,

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3. Klient będąc zarejestrowanym ma prawo wglądu w swoje dane, ich modyfikację oraz rezygnację

z ich wykorzystywania.

4. Sprzedawca przekazuje wyłącznie dane osobowe Dostawcy, w celu niezbędnej realizacji

zamówienia.

 

 

X Usługi nieodpłatne, Newsletter

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzenia usług elektronicznych w prowadzeniu konta,

formularza kontaktowego i usługi newsletter.

2. Z usługi newsletter może skorzystać dobrowolnie każdy Klient rejestrujący się w sklepie

posiadający pocztę elektroniczną, zaznaczając odpowiednie pole podczas rejestracji.

3. Newsletter zawiera informacje od Sprzedawcy o nowych towarach lub usługach w ofercie

Sprzedawcy, dla wszystkich klientów, którzy dokonali subskrypcji.

4. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji Newsletter w odnośniku każdej

wiadomości newsletter bądź odznaczając odpowiednie pole na Koncie Klienta.

5. Usługa prowadzenie konta prowadzona jest po rejestracji Klienta w sklepie i pozwala Klientowi

na wprowadzanie zmian w danych osobowych, śledzenie stanu przesyłki, a także historii

zamówień.

6. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta, które Sprzedawca zobowiązuje się wykonać

do 14 dni.

7. Sprzedawca może zablokować dostęp do konta w przypadku gdy Klient narusza przepisy prawa

lub Regulamin, a także ze względu bezpieczeństwa, gdy klient zajmuje się przełamywaniem

zabezpieczeń strony bądź zajmuje się innymi czynnościami hackerskimi. Klient o zablokowaniu

konta zostaje poinformowany przez Sprzedawcę, a okres zablokowania trwa okres

umożliwiający prawidłowe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 

 

XI Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy.

2. W sprawie sporu na gruncie Umowy Sprzedaży strony będą starać się rozwiązać sprawy

polubownie, zgodnie z Prawem Polskim.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o którym klient będzie informowany

drogą elektroniczną.

4. Zamówienia przychodzące przed dzień zmiany regulaminu są rozpatrywane na podstawie regulaminu obowiązującego w czasie zamówienia.

5. W razie nieakceptowania nowej treści regulaminu Klient jest obwiązany niezwłocznie zgłoszenie tego Sprzedawcy, czego skutkiem jest rozwiązaniem umowy.

6. Regulamin wchodzi w życie 19.06.2018.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *